HISENDA
Thursday, January 25, 2018

L’Ajuntament bonificarà amb un 95% l’lBI dels immobles rústics

La mesura pretén incentivar l'ús agríola de la nostra horta

Per a la concessió de la reducció de l'impost s'hauran d'acomplir una sèrie de condicions: ser el propietari o propietària i presentar una declaració responsable on es garantisca, sota la seua responsabilitat, que la terra està en producció i que percep rendes agrícoles derivades de les mateixes. A més haurà de donar l’autorització per a consultar les dades fiscals en Hisenda a l'efecte de garantir l'obtenció de rendiments econòmics procedents d'activitats agràries.

Podran accedir a l'esmentada bonificació els immobles rústics en els quals es desenvolupen activitats primàries de caràcter agrícola que siguen declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l'ocupació.

Esta ajuda serveix per incentivar una activitat, com és l'agrària, que té un valor social i cultural que s'ha de valorar des de les administracions,

Ramón Vilar ha manifestat que el "manteniment de l'estructura agrària de l'entorn de la ciutat no té preu". Per tant, ha assenyalat que els ingressos municipals "poden deixar de percebre esta bonificació" que, segons ha concretat, "no arriba als 150.000 euros".

"Estem disposats a efectuar micro estímuls fiscals quant a la tributació local tant en l'horta com en aquells sectors estratègics que estructuren l'activitat econòmica de la ciutat i aporten riquesa a la trama urbana", ha explicat.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

Blog Viure Ciutat VellaBlog Viure Ciutat Vella
Ciutat Vella en WikipediaCiutat Vella en Wikipedia
Facebook Ciutat VellaFacebook Ciutat Vella
Twitter Ciutat VellaTwitter Ciutat Vella
Valencia CentroValencia Centro
Youtube Ciutat VellaYoutube Ciutat Vella