Monday, August 30, 2021

El Cicle Integral de l'Aigua millora l'eficiència energètica de quatre fonts ornamentals de València

Elisa Valía: “Les obres estaran amortitzades en el termini de cinc anys per la reducció de la factura d'electricitat”

Elisa Valía, regidora responsable del Servici del Cicle Integral de l'Aigua, ha anunciat l'adjudicació d'obres per a millorar l'eficiència energètica de quatre fonts ornamentals de València. “Les obres perseguixen reduir el consum de la denominada energia reactiva, que no és útil, i els conseqüents recàrrecs en la facturació elèctrica en diferents fonts ornamentals”, ha explicat Valía. Les obres amb un pressupost conjunt superior als 95.000 euros afecten quatre fonts ornamentals de la ciutat de València; la del Monument al Rio Túria, en la plaça de la Verge; la de la plaça de Rodrigo Botet; i les dues fonts de la Ronda Sud i l'Avinguda del Cid. Segons Valía: “Els tècnics estimen que la millora de l'eficiència reduirà la factura elèctrica de manera que les obres estaran amortitzades en el termini de cinc anys”.

Alguns equips elèctrics existents en les fonts ornamentals, com ara motors o il·luminació, requerixen per al seu correcte funcionament d'ús d'energia reactiva. Quan s'alimenten elèctricament estos equips, part d'esta energia es convertix en treball, això és l'energia consumida. Tanmateix, una part de l'energia no es transforma en treball, solament és utilitzada per a generar els camps magnètics necessaris per a dur a terme les funcions requerides, o bé es perd en forma de calor. Esta energia, al no ser consumida, és retornada a la xarxa, no obstant això, s'apliquen uns costos en la facturació elèctrica derivats de transport.
“A més de suposar un sobrecost energètic, l'existència de l'energia reactiva genera un excés de circulació de corrent elèctric en les xarxes de distribució, per la qual cosa és altament recomanable realitzar una compensació d'esta, a fi de pal·liar els efectes adversos”, ha comentat la responsable del Cicle Integral de l'Aigua. L'actuació consistix en millora el factor de potència, mitjançant la instal·lació d'equips electrònics que permeten variar de freqüència i la substitució de la resta d'elements en les fonts ornamentals indicades de manera que permeten eliminar l'energia reactiva consumida i es genere conseqüentment una reducció en l'import en la facturació elèctrica.
El pressupost per a executar les obres de millora de l'eficiència en les quatre fonts supera els 95.000 euros, IVA inclòs. Les millores en la font de l'Avinguda del Cid consumixen la meitat d'aqueix pressupost. En l'actualitat, eixa font disposa de 170 projectors halògens de 120W, amb una potència instal·lada de 20.400W. Una vegada executada l'obra la potència instal·lada es reduirà a 1.656W.
“L'execució de la present actuació suposarà una reducció molt considerable en la factura d'electricitat en eixes quatre fonts”, ha dit Elisa Valía, “la previsió és que en un termini entorn de cinc anualitats el cost de la inversió estiga amortitzat”.
Així mateix i entre altres, la intervenció proposada permetrà a més de compensar l'energia reactiva i abaratir la facturació elèctrica, controlar l'arrancada i parada de bombes, provocar variacions de velocitat i per tant tindre la possibilitat de realitzar jocs d'aigua repercutint en una millor impacte visual de les fonts ornamentals.”.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

Blog Viure Ciutat VellaBlog Viure Ciutat Vella
Ciutat Vella en WikipediaCiutat Vella en Wikipedia
Facebook Ciutat VellaFacebook Ciutat Vella
Twitter Ciutat VellaTwitter Ciutat Vella
Valencia CentroValencia Centro
Youtube Ciutat VellaYoutube Ciutat Vella